Avsnitt 24 Pedagogiska femman

2014-06-18 21.48.05

Vi är fem Gotländska lärare som kallar oss för Pedagogiska Femman. Vi
träffs regelbundet hemma hos varandra och diskuterar skolfrågor,
forskning, lärande, utveckling. Våra träffar gav mersmak och vi ville
att fler kollegor skulle få möjligheten att diskutera pedagogik under
lättsammare former. Vi startade #pedagogiskpubgotland vilket har
resulterat i två träffar under våren och flera träffar är planerade
inför hösten. I detta avsnitt kommer ni få ta del av våra tankar,
reflektioner kring betydelsen av att träffas och utbyta erfarenheter.
Marie Andersson Eskelhems skola @opedagogen
Elin Dahné Branting Väskinde skola @BrantingElin
Anette Olsson Fole skola
Linda Sippmanne Terra Nova skolan
Ulrika Pettersson Athene Fardhem @UlrikaPetterss3

Webbsida: pedagogiskpubgotland.wordpress.com

Avsnitt 23 Pernilla Alm

Pernilla Alm. Foto: Theresia Köhlin

Pernilla Alm. Foto: Theresia Köhlin

Pernilla Alm blåste hösten 2013 liv i läxdebatten via ett blogginlägg där hon som lärare och förälder tog ställning mot läxor. Inlägget spreds snabbt och lästes på ett par dagar av över 130 000 personer. Pernilla Alm medverkade därefter i SVT Debatt, Lilla och vanliga Aktuellt och i nationell och lokal press. 2012 debuterade Pernilla Alm som skönlitterär författare med romanen Alltid du. Läxfritt – för en likvärdig skola är hennes första debattbok.

Lyssna på Pernillas 10minuter här:

Vill du också läsa Pernillas 10minuter? Det kan du göra här.

Avsnitt 22 Ulrika Hansén

Ulrika

Gråten är själens tvättmaskin

Ulrika Hansén arbetar som klasslärare på lågstadiet i Nacka kommun, utom en dag i veckan då hon skriver läromedel.

Hon använder sig av elevnära, lärorika ordspråk och citat som verktyg för att inkludera värdegrundsarbetet i svenskundervisningen på ett lätt och lustfyllt sätt.
Programmet handlar om hur arbetssättet kom till, hur man kan arbeta med det och några av vinsterna det ger. Det handlar också om öppna hjärtan, brobyggen mellan elever och att mötas på en ny känslomässig plattform.

Twitter:  @Ulrikasordsprak

http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/att-arbeta-med-ordsprak/

http://www.youtube.com/watch?v=WstbpKclCRM

http://issuu.com/majema/docs/majemas_katalog_1415/13?e=2517669/6789667

 

Avsnitt 21 Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin

Marie + myntha blåsglada

Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin är två ivriga själar som brinner för de barn och unga som sitter hemma. I denna podcast diskuterar de kring detta växande fenomen som idag förekommer i de flesta skolor och kommuner. Varför väljer en människa att utestänga världen och hur kan vi förstå detta val?
Ett skolfilosofiskt samtal med en psykosocial och specialpedagogisk twist kanske kan vara en rimlig beskrivning av denna pod, eller vad säger ni?

Avsnitt 20 Alma Roth

Glassätare Helena & Alma Roth

Alma Roth är dotter till Helena Roth, initiativtagare till #skolvåren, och som sådan ganska luttrad till mammas alla tokiga idéer. Så när mamma frågade om Alma ville bli intervjuad till 10minuter.se så var svaret självklart positivt. Alma går i åttonde klass på Videdalsskolan i Malmö, och är en tjej som älskar musik. Dessutom älskade hon sitt fritids, och det är vad podcasten till stor del handlar om.

Play

Avsnitt 19 Ninna Kristiansen

bild-2
Ninna Kristiansen är läraren som lever och andas skola och skolutveckling. Detta gör hon i Umeå, och överallt annars hon kan befinna sig. Ninnas motto är att vi måste utbilda våra barn med kärlek och empati som grundstenar så att varenda unge kommer ut ur vårt skolsystem som en HEL människa med sina hjärtans drömmar i behåll.
Programmet handlar om vad utanförskap kan göra för en människa samt om hur hennes son med ett medfött hjärtfel kämpar sig igenom ett stelt skolsystem och hur vi kan hjälpa ungar som t.ex. honom och andra med svår- eller lättheter genom att vara medvetna om att vårt förhållningssätt och vårt ledarskap gör skillnad!
Följ Ninna på Twitter @ninkri

Avsnitt ”A lot of stars an a bunch of wishes”

Vi summerar sommaren, blickar framåt och nu kör vi vidare! Skicka in avsnitt och tipsa era kollegor att lyssna eller delta!

(längre än 10 minuter detta avsnitt… om ni tycker att ljudet är konstigt är det pga inspelat via skype)

XoXo Fröken Ann & Emil Jansson

Avsnitt 18 Lasse Mattila

MATTILA

Lyssna till det jag inte säger” – om relationens betydelse i skolans uppdrag för utsatta barn och ungdomar

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidsarbetslöshet. Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren och tar sig i uttryck i form av skolk, bristande måluppfyllelse och destruktivt och normbrytande beteende i skolan.

Med över 20 års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar, däribland som arbetsledare/kurator inom socialtjänsten och som skolkurator, verkar jag idag för alla barns lika möjligheter samt för optimalt effektiv resursanvändning inom offentlig sektor, däribland skolan.

Musik:
Stå kvar, text & musik: Lasse Mattila
På riktigt för dig, text & musik: Lasse Mattila

Twitter: @Lasse_Mattila
Facebook: www.facebook.com/lasse.mattila
Hemsida: www.lassemattila.com

Avsnitt 17 Olof Jonsson

podcast

Olof Jonsson är fritidspedagogen och föreläsaren med ett stort intresse för rastverksamhet, lekmiljöer, lek samt fritidspedagogikens plats inom skolväsendet.
Detta avsnitt handlar om vad rasten är, och borde vara. Hur vi inom skolan kan samverka samt hur fritidspedagogiken kan komplettera, genom rastverksamhet #förbarnensskull.

Twitter: @Lekrum

Avsnitt 16 Thomas Esbjörnsson

bloggbild

Jag heter Thomas Esbjörnsson och kommunalråd (S) i Örebro. Jag har det politiska ansvaret för Örebro kommuns skolverksamhet som omfattar ca 30 000 barn och ungdomar. Jag är gymnasielärare men är tjänstledig från
det arbetet för mitt politiska uppdrag sedan två tillbaka. Min uppmärksamhet ägnar jag särskilt åt skolutvecklingsfrågor och jag ser
de tilltagande klyftorna i samhället som vår tid största problem.
Sverige slits isär och inget gott kommer av det.

twitter: @ThomasEsb